Nejprodávanější

Parmička čtyřpruhá (Barbus tetrazona)
Tetra vláknoploutvá (Prionobrama filigera)
Parmička mechová (Barbus tetrazona)
Danio pruhované (Danio rerio)
Tetra žhavá (Hemigrammus erythrozonus)
Tetra měděná (Hasemannia nana)