Nejprodávanější

Parmička čtyřpruhá (Barbus tetrazona)
Tetra vláknoploutvá (Prionobrama filigera)
Danio pruhované (Danio rerio)
Parmička mechová (Barbus tetrazona)
Tetra královská (Inpaichthys kerri)
Tetra červenohlavá (Hemigrammus rhodostomus)
Tetra žhavá (Hemigrammus erythrozonus)